Televizní spot Radia Dechovka
s Evou a Vaškem


Video reportáž o Radiu Dechovka

červenec 2009